MASAJOVÉ

 

Nejednou se nám může naskytnout nezapomenutelný obrázek: uprostřed širé travnaté pláně, mezi obrovskými stády dobytka, stojí vysoký, hubený masajský pastevec na jedné noze, druhou má pokrčenou koleně jako čáp, opírá se o vysoké kopí a dívá se zamyšleně k obzoru. Na co myslí? O Masajích se tvrdí, že uchovávají jakési podivné a strašlivé tajemství, které jim bylo svěřeno na úsvitu lidských dějin a které si přinesli z oněch neznámých prostor, odkud před dávnými časy přišli. Své tajemství – pokud opravdu nějaké mají – nikdy nikomu neprozradili a sdělují je pouze svým synům při tajemných zasvěcovacích obřadech, když se z dětí stávají dospělí bojovníci.

Masajové nejsou černoši. Jsou to lidé hnědé pleti, se značnou příměsí hamitské a snad i semitské krve, vysocí a štíhlí, s ostře řezaným obličejem, štíhlím nosem a úzkými rty. O jejich původu neví nikdo nic určitého. Za dávných časů prý bývali mnohem světlejší než dnes, kdy v sobě už mají hodně černošské krve. Jejich dávní předkové prý žili v Egyptě, byli zakladateli egyptské kultury a jejich mumie dodnes nacházíme ve velmi starých hrobech. Pak z nějakého důvodu odešli do afrického vnitrozemí, kdo ví, co je tam vyhnalo? Podle jiných názorů pocházejí odněkud z Etiopie a byli lidem, jemuž vládla bájná královna ze Sáby, kterou miloval biblický král Šalamoun. Někteří soudí, že Masajové jsou potomci deseti ztracených židovských kmenů, které se v dávnověku poděli neznámo kam a zmizeli beze stopy. Masajové sami o sobě nic neprozrazují.

Když Masajové před staletími táhli do tropické Afriky, mísily se s černošskými národy na Horním Nilu. Kolem roku 1500 sídlily u Rudolfova jezera a odtud se po dlouhém putování dostali až hluboko do dnešní Tanzanie. Potom na ně roku 1890 přišlo neštěstí: neštovice zahubily mnoho lidí a dobytčí mor mnoho dobytka, potom následovaly občanské války a hladomor. Koncem minulého století zahynula skoro polovina všech Masajů a skoro všechen jejich dobytek.

Masajové věří v jediného dobrotivého boha, kterého nazývají Engai, ale nevěří v posmrtný život. Znepřátelené kmeny mezi sebou uzavírají mír takto : vymění si dva kojence, z nichž každý se musí napít u cizí matky, a potom už nemůže být mír nikdy porušen.

Masajové nemají žádné náčelníky nebo krále, kteří by jim mohli něco poručit. To, co Angličané dříve považovali za náčelníky, byli vlastně stařešinové nebo kouzelníci, kteří přivolávali déšť a předpovídali před válečnými výpravami budoucnost. Každá vesnice se zpravovala zcela nezávisle sama. Roku 1858 získala u Masajů pověst úspěšné přivolávačky dešťů britská královna Alžběta. Za její návštěvy ve východní Africe se konalo velké shromáždění Masajů, na němž jim popřála brzký déšť. Ačkoli se o to pokoušeli místní kouzelníci celé týdny, zvedla se půl hodiny po královnině přání bouřka.

V současné době sídlí Masajové na rozlehlém území, které je rozděleno do tří států: Keni, Tanzanie a Ugandy. Žije tam 140 000 Masajů, kteří mají přes milion kusů dobytka. Dnešní hlavní město Keni, Nairobi, má masajské jméno. V překladu znamená Chladné město. V Tanzanii patří k Masajsku Kilimandžáro a Meru a také masív velkých kráterů Ngorongoro a přilehlá část plání Serengeti. Masajové se považují za vyvolený národ boží a odtud pramení jejich neuvěřitelná hrdost vůči černochům i Evropanům. Třebaže to bily rození bojovníci, nikdy neměli zájem podrobit si okolní černošské kmeny, nýbrž žily jako pastevci vždy jen sami pro sebe a s okolními rolníky vyměňovali svůj dobytek za polní plodiny. Když jim velká sucha a dobytčí mor zahubili mnoho krav, brali bez jakýchkoli zábran všechno, co potřebovali, sousedům.

 

 

Referáty / Hlavní stránka